Previous
Next

Program proti obezite

Projekt Program proti obezite predstavuje poradenskú komunikačnú platformu pre ľudí, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou a hľadajú efektívne riešenia tohto zdravotného problému.

Objective

Upozorniť na závažnosť obezity či zdravotné riziká, ktoré sa s ňou spájajú. Presvedčiť ľudí, že o probléme je potrebné hovoriť a upozorňovať na jeho vážnosť aj svojich blízkych, následne vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Strategy

Ideovo sme upozornili na fakt, že obezita je vážny zdravotný problém, ktorý ohrozuje nás aj našich blízkych. Hovoriť o tejto téme nie je hanbou, ale prvým krokom k úspešnemu riešeniu obezity. Vďaka lekárskej pomoci a odhodlaniu je možné proti nej efektívne bojovať.

Tactics

Prostredníctvom rôznych tém a komunikačných kanálov (rádio, GDN, Facebook, YouTube, Strossle) sme naviedli ľudí na web www.protiobezite.sk s poradenskými článkami, BMI kalkulačkou a zoznamom ambulancií zapojených do Programu proti obezite.

Využitím vhodných formátov (video, čítané oznamy s odkazmi na nové články s podporou online bannerov) pre jednotlivé kanály sme získali 51 935 návštev, z toho 7 512 unikátnych návštev sekcie Zoznamu lekárov.

Od spustenia kampane sme zaznamenali 79 % nárast návštevnosti webovej stránky.

Tím
Strategy/Idea Maker: Peter Skalník
Copywriter/Idea Maker: Michaela Pavelková
Art Direction: Boris Kukučka
Account Manager: Ivana Jarošová
Director: Peter Czikrai
Production: Protos Production