Previous
Next

UniCredit Bank – Bank at Work

UniCredit Bank má pre svojich korporátnych klientov program BANK AT WORK, ktorý prináša zamestnancom týchto firiem špeciálne výhody a zľavy na rôzne bankové produkty.

Objective

Navrhnúť vhodnú a prehľadnú formu prezentácie programu BANK AT WORK – čo je BANK AT WORK, akým spôsobom funguje a aké výhody plynú z daného programu zamestnávateľom, ale aj zamestnancom firiem, ktoré spolupracujú s UniCredit Bank.

 

Strategy

Program BANK AT WORK je veľmi rozsiahly a z tohto dôvodu bolo pre nás prioritou všetky informácie čo najviac zjednodušiť, sprehľadniť a zosumarizovať. Priblížiť program firmám a ich zamestnancom a uľahčiť prácu pri prezentácii programu nielen zástupcom banky, ale aj zamestnávateľom.

 

Tactics

Vytvorili sme prehľadnú a graficky zaujímavú prezentáciu, ktorá jednoducho vysvetľuje aké špeciálne zľavy a výhody banka ponúka, pre koho sú určené, akým spôsobom je možné ich využiť a na koho je možné sa obrátiť.

Prezentácia spojila do jedného celku viacero dokumentov a priniesla zrozumiteľný spôsob, ako priblížiť cieľ programu BANK AT WORK.

Tím
Graphic Design: Boris Kukučka
Accounting: Ivana Jarošová & Veronika Datková