O nás

Peter LAUGAR je nezávislá agentúra súčasnej reklamy.

Čo robíme

V Peter LAUGAR navrhujeme a realizujeme komunikačné stratégie. Pri tvorbe reklamných kampaní sa inšpirujeme a rezonujeme s názormi ľudí ako Mark Ritson či Byron Sharp. Páči sa nám aj ich vzájomná polemika.

Aby sme holistický proces tvorby komunikačnej stratégie v spolupráci s klientom jednoduchšie uchopili, vytvorili sme si vlastný nástroj - O/S/T Map: Objective/Strategy/Tactics Map. V siedmych štrukturovaných krokoch sa postupne od produktu či značky prepracujeme až k výslednej kreativite a mediamixu.

Knihu od autorov Les Binet a Sarah Carter s názvom "how (not) to plan" považujeme za našu malú bibliu. Inšpiruje nás ale zároveň necháva otvorený priestor pre hľadanie odpovedí na mnohé otázky.

Cieľ (Objective)

Hľadáme odpoveď na základnú otázku "Čo?" Čo chceme dosiahnuť po kampani či po po roku komunikácie? Chceme rásť, získať nový trh, uviesť nový produkt alebo službu? Náš cieľ musí byť SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely.

Stratégia (Strategy)

"Ako?" je hlavná otázka. Ako dosiahneme cieľ. Kto je cieľová skupina? Čím ich zaujmeme? Aký prínos má naša značka, produkt, služba? Aké je kľúčové posolstvo? S čím rezonujú ľudia, ktorí nás majú používať? Ale aj čo robiť nebudeme? Čo vedome obetujeme pri sústredení sa na svoj cieľ?

Taktika (Tactics)

"Čím?" Aké prostriedky využijeme. Televíziu, online, rádio, billboardy, GDN, podujatia, Facebook, PR, Twitter, face-to-face, Instagram, printovú inzerciu, emailing, direct mail, word of mouth, konferencie? Aký bude mediamix?

Náš tím

Veronika Datková

Account Manager

Agentúrny tím som doplnila v roku 2016. Verím, že na základe dobrého zadania a spoločnej komunikácie s našimi klientmi a klientkami dokážeme vytvoriť riešenia, ktoré fungujú.

Boris Kukučka

Graphic Designer

V agentúre pôsobím od roku 2013, dizajn manuály všetkých klientov mám v malíčku.

Klienti