O nás

Peter LAUGAR je nezávislá agentúra súčasnej reklamy.

Čo robíme

V Peter LAUGAR navrhujeme a realizujeme komunikačné stratégie. Vyhýbame sa planej diskusii na tému „digital vs ostatné médiá“. Pri tvorbe kampaní aplikujeme našu OST schému: Objective – Strategy – Tactics. Taktika media mixu je podriadená stratégii a tá sa odvíja od definovaného cieľa.

Cieľ (Objective)

Hľadáme odpoveď na základnú otázku "Čo?" Čo chceme dosiahnuť po kampani či po po roku komunikácie? Chceme rásť, získať nový trh, uviesť nový produkt alebo službu? Náš cieľ musí byť SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely.

Stratégia (Strategy)

"Ako?" je hlavná otázka. Ako dosiahneme cieľ. Kto je cieľová skupina? Čím ich zaujmeme? Aký prínos má naša značka, produkt, služba? Aké je kľúčové posolstvo? S čím rezonujú ľudia, ktorí nás majú používať? Ale aj čo robiť nebudeme? Čo vedome obetujeme pri sústredení sa na svoj cieľ?

Taktika (Tactics)

"Čím?" Aké prostriedky využijeme. Televíziu, online, rádio, billboardy, GDN, podujatia, Facebook, PR, Twitter, face-to-face, Instagram, printovú inzerciu, emailing, direct mail, word of mouth, konferencie? Aký bude mediamix?

Náš tím

Michaela Pavelková

Copywriter/Idea Maker

Písmená, slová, vety, texty...
Od roku 2015 s nimi v agentúre pracujem. Ohýbanie, otáčanie, skladanie, česanie – jednoducho písanie je mojou každodennou náplňou. Navyše som sa stala agentúrnou DJ-kou.

Ivana Jarošová

Account Manager

Začiatkom roka 2015 som sa stala súčasťou agentúry. Neriadim sa žiadnym mottom, ale zdravým rozumom. Dôležité pre mňa je, aby sa tím a klienti mohli na mňa spoľahnúť. Pre dodržanie deadlinu urobím maximum.Veronika Datková

Account Manager

Agentúrny tím som doplnila v roku 2016. Verím, že na základe dobrého zadania a spoločnej komunikácie s našimi klientmi a klientkami dokážeme vytvoriť riešenia, ktoré fungujú.

Boris Kukučka

Graphic Designer

V agentúre pôsobím od roku 2013, dizajn manuály všetkých klientov mám v malíčku.

Klienti